‘Zorg niet in je eentje voor een naaste’

WeHelpen

De website wehelpen.nl biedt de mogelijkheid om zorg en ondersteuning voor een naaste met elkaar af te stemmen binnen een besloten, vertrouwde omgeving. Zo kan een mantelzorger voor een partner met dementie een informeel netwerk organiseren waarin je met elkaar taken en activiteiten deelt voor de persoon die hulp en ondersteuning nodig heeft. En ook voor de mantelzorger zelf die meer en meer druk zal ervaren. Als het eigen informele netwerk niet toereikend is, kun je op wehelpen.nl zien wie zich in de buurt heeft aangeboden iets voor een ander te doen. En die persoon vragen zich aan te sluiten. Samen creëer je een langere volhoudtijd in de thuissituatie. Een belangrijke wens van alle betrokkenen!

 

Platform ondersteuning dementie

In 2017 wordt het platform specifiek doorontwikkeld op de ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie. Zo brengen we gericht de belasting en ondersteuningsvraag van de mantelzorger in kaart. En zoeken we antwoorden op vragen zoals “Waarin en op welke wijze kunnen mensen uit het informele netwerk een bijdrage leveren?” en “Hoe krijgen we meer hulp in de buurt beschikbaar rondom de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorger?” Hierbij zijn (ervaren) mantelzorgers van mensen met dementie, Alzheimer Nederland en ketenpartners dementie nauw betrokken.
Door deze specifieke mantelzorgers via wehelpen.nl te ondersteunen kunnen ze langer met hun naaste in de thuissituatie verblijven. Dat doen we door middel van het ontwikkelen en aanbieden van praktische tools en passende informatie om hun informele netwerk te organiseren, verbreden en in te zetten.
WeHelpen is een coöperatie waarbinnen inmiddels meer dan 130 leden (gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, verzekeraars, etc.) zich verenigd hebben. Samen delen zij ambitie, eigenaarschap, kosten, kennis en ervaring.