Resultaten

Het Deltaplan Dementie bundelt de krachten van betrokken organisaties voor mensen met dementie. De samenwerking resulteert in een aantal concrete programma's, projecten en producten. Hieronder vindt u een greep uit de behaalde resultaten tot nu toe. Nieuwe resultaten worden op regelmatige basis aan het overzicht toegevoegd.

Nieuw: podcasts casemanagement

28 augustus 2019

Een goed beeld van het werk van casemanagers en de problemen waar zij mee te maken krijgen. In twee podcasts geeft Kiek Alkemade, casemanager dementie, antwoord op vragen van Kiyomid van der Veer, adviseur van Dementiezorg voor Elkaar. 

 

Vertrouwen opbouwen 

De eerste podcast gaat over het opbouwen van vertrouwen. Hoe win je het vertrouwen van cliënten, hun naasten en collega-professionals? 

 

Samen beslissen

In de tweede podcast komt samen beslissen aan bod. Hoe doe je dat, wie heb je daarbij nodig en wat doe je als de belangen erg uiteenlopen. 

 

Link naar de podcasts 

De podcasts zijn hier te downloaden. 
 

 

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe webpagina over de niet-pluisfase bij dementie

24 juli 2019

Bij het tijdig signaleren van dementie is laagdrempelige informatie en voorlichting over de ziekte van groot belang. Begrijpelijke publieksinformatie voor mensen met dementie en hun naasten. Hoe zorg je er samen voor dat mensen goed geïnformeerd zijn over de ziekte en het aanbod (regionaal of lokaal)? 

 

Op welke signalen kun je letten bij dementie? Wat helpt bij het signaleren? Hoe geef je informatie en voorlichting  over de ziekte en het aanbod? En welke goede voorbeelden zijn er? Dementiezorg voor Elkaar heeft dat op een rij gezet.

 

Op de nieuwe webpagina vind je links naar begrijpelijke publieksinformatie en handige materialen en tools voor diverse doelgroepen.

 

Ga hier naar de webpagina

Bekijk hier ook de speciale nieuwsbrief over de niet-pluisfase
Neem voor meer informatie contact op met Jan-Willem Bloemen (Vilans): J.Bloemen@vilans.nl

Verder lezen →← Sluiten

ADappt, unieke online tool om Alzheimer-diagnostiek te ondersteunen

15 juli 2019

Om geheugenpoli-artsen te ondersteunen, is de online tool ‘ADappt’ ontwikkeld. Dit project is uitgevoerd in het kader van Deltaplan Dementie, ZonMW-Memorabel en is een samenwerking tussen de afdeling Medische Psychologie van het AMC, Vilans en Acato. De tool is ontwikkeld om geheugenpoli-artsen te ondersteunen.
 

Uniek aan ADappt is dat informatie op basis van geavanceerde statistische modellen worden gecombineerd kennis van communicatie-deskundigen en informatie van eindgebruikers. ADappt biedt ondersteuning bij de keus voor het diagnostisch instrument, bij de interpretatie van de resultaten én bij het bespreken van de resultaten met de patiënt.

 

De tool bestaat uit drie modules:
- een rekenmodel dat het risico op Alzheimer voor patiënten met milde cognitieve stoornissen berekent en visueel weergeeft
- een risico communicatie tool, ter ondersteuning van het uitleggen van de testresultaten aan patiënt en partner
- een gespreksstarter om samen met de patiënt te beslissen welke diagnostische test(en) gedaan zullen worden.
Deze modules zijn ontwikkeld door met eindgebruikers (artsen, patiënten en mantelzorgers) in gesprek te gaan en zo hun wensen en behoeften te verkennen. 

 

De tool is op dit moment beschikbaar voor academisch gebruik. De vervolgstappen zijn het ontwerpen van een Engelstalige versie en het uitbreiden van het rekenmodel zodat ADappt wereldwijd inzetbaar wordt.

 

Meer informatie: Lees het blog hier of vind hier meer achtergrondinformatie in het paper 

Contactinformatie: Wiesje van der Flier (Alzheimercentrum Amsterdam) wm.vdflier@amsterdamumc.n
Het secretariaat van het Alzheimercentrum Amsterdam is te bereiken op: 020-4440816

Verder lezen →← Sluiten

DemenTalent: vrijwilligerswerk voor mensen met dementie werkt!

20 juni 2019

Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen blijken minder last te hebben van emotionele problemen zoals angst, apathie, depressie en agitatie. 

 

Daarnaast blijkt dat vrijwilligerswerk een positief effect heeft op de algehele stemming van mensen met dementie en voelen mantelzorgers zich ook minder emotioneel belast.
 

Nieuwsuur besteedde onlangs aandacht aan het ZonMw project DemenTalent onder leiding van Prof. dr. Rose-Marie Dröes 

Lees hier meer over DemenTalent
Vindt hier het item uit Nieuwsuur 

Verder lezen →← Sluiten

Dementienetwerken in kaart

12 juni 2019

In Nederland zijn ongeveer 60 regionale dementienetwerken actief. In deze samenwerkingsverbanden werken professionals met elkaar aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Netwerken dementie kunnen zich aansluiten bij Dementie Netwerk Nederland (DNN).

 

In het overzicht op een kaartje kun je zien welke dementienetwerken er zijn, in welke gemeenten ze werken, wie de netwerkcoördinator of ketenregisseur is en hoe je die kunt bereiken. Zo blijft dementiezorg in Nederland goed zichtbaar en bereikbaar. 

 

Klik hier voor het kaartje en meer informatie over de gewenste regio's 
Aanvullingen of wijzigingen mail: info.dementiezorgvoorelkaar@vilans.nl

Verder lezen →← Sluiten

Hoopgevende gen-ontdekking

4 juni 2019

Er is een gen-variant gevonden dat beschermt tegen verschillende vormen van dementie. De ontdekking is een belangrijke stap in de zoektocht naar beschermende factoren voor het brein en opent mogelijk de weg naar de ontwikkeling van een medicijn. Al is daarvoor nog een lange weg te gaan. Het Deltaplan Dementie draagt met het programma Memorabel een steentje bij aan dit succes. 

 

Hoe kan het dat mensen stokoud worden zonder ooit last te krijgen van dementie? Zijn deze mensen misschien genetisch beschermd tegen dementie? En wat kunnen we van hen leren om anderen tegen dementie te beschermen? Om deze vragen te beantwoorden is in 2014 de 100plus studie opgezet onder gezonde mensen van 100 jaar en ouder. Het onderzoek staat onder leiding van dr. Henne Holstege, verbonden aan het Alzheimercentrum Amsterdam en de afdeling Klinische Genetica van Amsterdam UMC.

 

Alleen samen vinden we de oplossing.
Deze ontdekking van de nieuwe gen-variant onderstreept het belang van samenwerking: In dit onderzoek werken maar liefst 64 onderzoeksinstellingen uit 7 verschillende landen samen. Deze ontdekking laat zien hoe belangrijk het is om verbindingen te leggen, samenwerking te zoeken en het onderstreept de noodzaak om alle puzzelstukjes van dementieonderzoek bijeen te leggen.
 
Lees meer over de studies die betrokken zijn bij deze ontdekking via het Memorabel programma 
onderzoek naar activatie van het aangeboren-immuunsysteemEuropees onderzoek naar missende genetica en ook onderzoek naar het samenspel tussen DNA, leefstijl en darmbacteriën.

Verder lezen →← Sluiten

Onder Dementieprofessoren

2 juni 2019

Robbert Huijsman startte in de zomer van 2018 een lange reeks van interviews met collega-hoogleraren. Huijsman houdt zich al twintig jaar bezig met het onderzoeksveld van dementie, onder andere als bestuurslid van de Coöperatie Deltaplan Dementie, als projectleider van het nationaal Actieplan casemanagement dementie en programmaleider van het landelijke praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar en meer recent als zorgbestuurder bij Geriant – lidorganisatie van het Deltaplan Dementie. 
 
Meer lezen: klik hier om de e-bundel 'Onder dementieprofessoren' gratis te downloaden.

Verder lezen →← Sluiten

Nieuwe mijlpaal 200.000e registratie

18 mei 2019

Op 16 mei werd de 200.000steunbetuiging voor een dementievriendelijk Nederland getekend door Joyce. Haar schoonvader heeft dementie. In zijn werkzame leven was hij boswachter. Tijdens wandelingen in het bos merkt zij op dat hij weer even zijn ‘heldere zelf’ is.  Maar vooral werd zij getriggerd om zich te registreren door de dementievriendelijke bakker waar ze regelmatig komt. Het getrainde personeel weet om te gaan met mensen met dementie en biedt haar klanten daarmee het gevoel eigen regie te behouden.

 

Met de 200.000eregistratie is het programma goed op dreef en vastbesloten heel Nederland te bewegen om ‘Goed om te gaan’ met mensen met dementie. Meer dan 100.000 mensen volgden de online training ‘Goed omgaan met dementie’. De training wordt met rapportcijfer 8 gewaardeerd en gegeven door 177 vrijwillige trainers. Prominente bedrijven zoals KPN, AH, Rabobank, Praxis en Monuta trainden hun medewerkers in het omgaan met klanten met dementie en veel bedrijven volgen hun voorbeeld. Op dit moment zijn zo’n 350 bedrijven in Nederland getraind. 

 

Meer informatie: alle trainingen zijn gratis en online beschikbaar via www.samendementievriendelijk.nl.

Verder lezen →← Sluiten

Onderzoek dementienetwerken afgerond

24 april 2019

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) voert in het kader van het Deltaplan Dementie het project ‘Samen op weg’ uit. Met dit project wil ZN antwoord krijgen op de vraag of en hoe de kwaliteit van de dementiezorg samenhangt met de manier waarop die regionaal is georganiseerd. Dat verschilt namelijk nogal en inzicht in die verschillen kan de kwaliteit van de dementiezorg verbeteren.

 

Deze maand kwamen de resultaten beschikbaar van een analyse van bestaande registraties die in opdracht van ZN door Vektis werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er opvallende verschillen bestaan in zorggebruik en zorgkosten. De inzet van casemanagement dementie heeft een positief effect. Met de resultaten die nu bekend zijn kunnen de zorgverzekeraars de inkoop van dementiezorg verbeteren.

Het Vektis onderzoek benadrukt tevens het belang van een goede registratie op basis van uitkomstindicatoren.

 

 

Meer lezen: klik hier voor de publiekssamenvatting of download het gehele rapport. 

Verder lezen →← Sluiten

Praxis dementievriendelijk 

3 maart 2019

Op 27 december ontving Praxis het certificaat en de sticker Samen dementievriendelijk. Hiermee is Praxis de eerste bouwmarkt met dementievriendelijke winkels. 

 

Hoofd Personele Ontwikkeling en Organisatie Merel Vollenberg over de aanleiding van het verkrijgen van het certificaat: ‘Praxis is actief bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat geldt uiteraard voor de producten die in onze winkels liggen en voor de wijze waarop wij omgaan met energie en afval. Het geldt echter óók voor onze relaties. Met leveranciers, met medewerkers en bovenal met klanten. Want bij Praxis staat de klant centraal. Elke klant, dus ook de klant met dementie.

Praxis vindt het belangrijk dat medewerkers ook deze klanten klantgericht en deskundig kunnen helpen. Daarom investeren wij in deze training. We namen de training ‘GOED omgaan met dementie’ dan ook op in onze Praxis e-learningomgeving. Fijn dat we daarmee tevens een bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijk doel – dat mensen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren.’

 

Meer lezen: samendementievriendelijk.nl

Verder lezen →← Sluiten

MEETINGDEM

3 december 2018

MEETINGDEM onderzocht de implementatie van de Nederlandse Ontmoetingscentra (OC) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de EU-landen Italië, Polen en Engeland. OC's bieden onder andere een dagsociëteit voor mensen met dementie, informatiebijeenkomsten en discussiegroepen voor mantelzorgers, en individuele consultatie voor beiden. In elk land werd een initiatiefgroep van zorg-, welzijns- en gebruikersorganisaties opgezet die een implementatieplan en praktisch draaiboek met toolkit ontwikkelde.

 

Personeel werd opgeleid en 15 OC's opgezet in de 3 landen. De eerste 9 OC's namen deel aan het onderzoek naar de (kosten)effectiviteit, gebruikerstevredenheid en factoren die de implementatie beïnvloeden.

 

De studie toonde aan dat het OC programma goed overdraagbaar was naar de andere landen, resulteerde in betere kwaliteit van leven en geestelijke gezondheid van mensen met dementie en mantelzorgers tegen redelijke extra kosten. Verspreiding van OC in Europa en daarbuiten wordt aanbevolen.

 

Meer informatie: www.meetingdem.eu
Contact: Prof. dr. Rose-Marie Droes

Verder lezen →← Sluiten

Handreiking groene dagbesteding in de stad

15 oktober 2018

Groene dagbesteding is belangrijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers, maar veel mensen zijn niet op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn, ook in de stad. Dit blijkt uit Memorabel-onderzoek dat onlangs is afgerond.

 

Het onderzoek heeft geresulteerd in enkele praktische producten die u hieronder kunt downloaden:

- Factsheet voor verschillende belanghebbenden in de dementiezorg
- Handreiking voor (toekomstige) aanbieders van groene dagbesteding en beleidsmakers
- Publiekssamenvattting voor mensen met dementie en mantelzorgers

 

Het onderzoek werd uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Dementie door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University & Research (WUR) en werd gefinancierd door ZonMw en Alzheimer Nederland.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

simone.de.bruin@rivm.nl

 

 

Verder lezen →← Sluiten

GOUDmantel Inspiratiegids

8 augustus 2018

Het GOUDmantel project, gefinancierd vanuit Memorabel, benut de waardevolle expertise van oud-mantelzorgers om huidige mantelzorgers beter te ondersteunen. In de te downloaden GOUDmantel Inspiratiegids worden creatieve ideeën van mantelzorgers en oud-mantelzorgers gedeeld en 10 gouden tips benoemd. Naast deze inspiratiegids kunt u ook een aanvullend document met nog meer mooie voorbeelden downloaden. 

 

Meer informatie: 

Contact: Marjolein van der Marck via Marjolein.vanderMarck@radboudumc.nl

Naar de website van het Radboudumc Alzheimer centrum voor meer informatie

Verder lezen →← Sluiten

flyers 'Muziektherapie'

14 mei 2018

Gerichte muziekinterventies kunnen goed helpen bij de ondersteuning en begeleiding van mensen met dementie. De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie ontwikkelde een ondersteuningsprogramma om muziek op een hoger plan te brengen binnen zorgorganisaties. De (hier te downloaden) flyers 'Muziektherapie en dementie' en 'Praktische tips muziek en dementie' ondersteunen het aanbod. 

 

Meer informatie:

Marlies Brandt via info@muziektherapie.nl

Naar de website van de vereniging voor meer informatie

 

Verder lezen →← Sluiten

Trimbos dementievriendelijk!

12 april 2018

Tijdens de ALV van het Deltaplan Dementie nam bestuursvoorzitter Marie-Christine Allaers van Trimbos-instituut het certificaat 'Dementievriendelijk' in ontvangst van Julie Meerveld. De afgelopen maanden zijn alllerlei acties opgezet en volgde ruim 80 procent van de medewerkers de online-training GOED. Het Trimbos draagt nu zelf het stokje over aan Vilans dat al direct aan de slag is gegaan: op 14 mei (moederdag) start een vergeet-me-nietjes-campagne onder de medewerkers. 

 

Meer informatie

Roderik Reinstra, Relatiemanager Bedrijven & Gemeenten Samen dementievriendelijk

Zo zet u de stap naar uw dementievriendelijke organisatie

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Online training voor horecapersoneel

28 maart 2018

Op 28 maart werd in aanwezigheid van prominente horeca ondernemers bij Grand Hotel Huis ter Duin de nieuwe online training 'In de horeca' gelanceerd. Met deze training worden horeca ondernemers en medewerkers opgeroepen meer oog te hebben voor gasten met dementie en leren zij hoe ze hen op een goede manier van dienst kunnen zijn.

De online campagne heeft geleid tot ruim 1300 nieuwe registraties, waarvan bijna de helft de online branchetraining heeft afgerond. 

 

Meer informatie

Contact: Iris Spanjers en Roderik Reinstra

Hier leest u meer over de training

 

Verder lezen →← Sluiten

Kennispunt voor Dementie op Jonge Leeftijd

8 maart 2018

Het kennispunt jonge mensen met dementie is een initiatief van 'Dementiezorg voor Elkaar'en het ‘Landelijk kenniscentrum dementie op jonge leeftijd’. Via een centraal telefoonnummer kan - vooralsnog beperkt tot de regio Midden-Nederland - informatie worden ingewonnen door jonge mensen met dementie, mantelzorgers en mensen die werkzaam zijn in de zorg over alles wat van belang is rondom deze ziekte. De telefoon wordt van maandag tot en met vrijdag gedurende kantooruren bemenst door experts werkzaam bij de verschillende aan het kennispunt deelnemende zorginstellingen. Deelnemende organisaties zijn Amsta, Beweging 3.0, Cordaan, VuMC Alzheimercentrum en Zonnehuisgroep Amstelland.

 

Meer informatie:

Henk Nouws of Freek Gillisen: 020 – 4444 999  

Zo komt u in contact met het Kennispunt

Verder lezen →← Sluiten

Beschikbaar: huisartsenfolder Dementie op Jonge Leeftijd

5 maart 2018

Op initiatief van enkele casemanagers in de omgeving Waardenland en in samenwerking met de Stichting Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar (DVE) is een landelijke folder ontwikkeld voor huisartsen over het belang van vroegdiagnostiek bij dementie op jonge leeftijd. De folder geeft uitleg over de complexe problematiek bij Dementie op Jonge Leeftijd en praktische tips voor huisartsen.

 

Meer informatie:

Contact: Judith van de Kamp en Marjolein de Meijer

Hier kunt u de folder downloaden

Verder lezen →← Sluiten

Mijlpaal, 100.000 mensen dementievriendelijk!

1 maart 2018

Op donderdag 1 maart werd de grens van 100.000 mensen die zich registreerden op de website en daarmee 'dementievriendelijk' mogen noemen, gepasseerd. Conny die zich als 100.000e aanmeldde over haar betrokkenheid: "Ik vind het belangrijk om te weten hoe ik moet reageren als ik iemand tegen kom met dementie. Tijdens mijn werk krijg ik geregeld met mensen met dementie te maken. Daarom ondersteun ik dit initiatief." 

De ambitie is om heel Nederland dementievriendelijk te maken. Gratis (online) traininingen, campagnes, en commercials helpen hierbij.

 

Meer informatie:

Contact: team Samen dementievriendelijk

U(w bedrijf) ook dementievriendelijk?

Verder lezen →← Sluiten

Ondersteuning DVE geeft houvast

9 februari 2018

Sinds de oprichting van het programma Dementiezorg voor elkaar (1 maart 2017) zijn al 89 ondersteuningsaanvragen ingediend door zorgprofessionals binnen samenwerkingsverbanden. Daarvan gingen 26 vragen over implementatie, zoals het opzetten van een kennispunt, het bevorderen van de samenwerking binnen de keten en ondersteuning bij het ontwikkelen van het meerjarenplan. Het Netwerk Dementie Noord- en Oost-Flevoland is een van de eerste netwerken die concreet ondersteuning krijgt vanuit het verbeterprogramma. Ketenregisseur Wendela Gort Erbrink kon haar vraag 'Hoe krijg ik in een herstartend netwerk de neuzen dezelfde kant op' meteen kwijt. Een adviseur bij Vilans pakte haar vragen op, de samenwerking geeft haar veel houvast.

 

Meer informatie

Contact: team Dementiezorg voor elkaar

Zelf een ondersteuningsvraag indienen

Verder lezen →← Sluiten

Onderwijsproducten voor ouderen met dementie

29 januari 2018

De ZonMw-programma's Memorabel en NPO ontwikkelden 14 onderwijsproducten voor (toekomstige) professionals en informele zorverleners. Een aantal van deze onderwijsproducten is specifiek gericht op dementie. Zo is voor HBO-studenten een drietal trainingmodules ontwikkeld, gericht op valpreventie, eenzaamheid en domotica.
Een E-learning module voor MBO leerlingen, van horeca detailhandel en verzorging opleidingen, leert studenten bewust te worden van de gevolgen van dementie. De leerlingen dragen geleerde kennis over aan collega’s op hun stageplek. Voor studenten HBO Social work wordt een digitale schoolomgeving ontwikkeld waar alle informatie rondom de zorg voor een oudere met dementie gebundeld is. Met deze producten leren studenten gerichter in te kunnen spelen op de specifieke zorg rondom mensen met dementie.

 

Meer informatie

Contact: team ouderenzorg@zonmw.nl

Aan de slag met deze producten

Verder lezen →← Sluiten

ABIDE; eerder zekerheid over Alzheimer

29 januari 2018

Het ABIDE project, uitgevoerd door het VUmc Alzheimercentrum naar een vroege diagnose van dementie resulteert in een drietal zinnige artikelen over samenwerking tussen patient, mantelzorger en zorgprofessional. Uit de artikelen komt naar voren dat 'shared decision making' belangrijk is. Dit betekent dat zorgprofessionals meer moeten samenwerken met patiënten (en mantelzorgers) in het besluit welk zorgplan het beste past bij de patiënt. Samen beslissen zorgt ervoor dat het diagnostische proces beter is afgestemd op de waarden en voorkeuren van patiënten. Zo ontstaat er eerder zekerheid voor de patiënt.

 

Meer informatie

Contact: Wiesje van der Flier

Aan de slag met dit product

Verder lezen →← Sluiten

Delen platforms; hulp bieden wordt concreter

28 januari 2018

In de e-healthweek (januari 2018), is de samenwerking tussen Samen dementievriendelijk en lidorganisatie WeHelpen officieel bekrachtigd met een handtekening. De platforms van beide organisaties zijn technisch met elkaar verbonden waardoor mensen met dementie nog concreter ondersteund kunnen worden; op samendementievriendelijk.nl kun je een online training volgen van 15 minuten. Iedereen die deze training heeft gevolgd, kan dit via het vergeet-me-nietje, het logo van Samen dementievriendelijk, grafisch in hun gebruikersprofiel op WeHelpen.nl laten zien. Zo weet een mantelzorger die op zoek is naar hulp gelijk dat het vertrouwd is.

 

Meer informatie:

Contact WeHelpen: Dorine Snel

Contact Samen dementievriendelijk: Iris Spanjers
Aan de slag met dit product

Verder lezen →← Sluiten

Hersenonderzoek.nl

26 januari 2018

Op 21 september 2017, op Wereld Alzheimer Dag, werd Hersenonderzoek.nl gelanceerd; een digitale omgeving die is ontwikkeld door de Deltaplan Dementie lidorganisaties Hersenstichting, VUmc en Alzheimer Nederland. Op de website kunnen mensen zich aanmelden om deel te nemen aan hersenonderzoek en hun brein laten testen. De testresultaten geven onderzoekers inzicht in de (hersen)gezondheid van de deelnemer, nu en in de toekomst. Zo kan de ontwikkeling van dementie steeds beter in een vroeg stadium gevolgd worden en behandelwijzen hierop worden aangepast.

 

Meer informatie:

Contact: Marissa Zwan
Aan de slag met Hersenonderzoek.nl

 

 

Verder lezen →← Sluiten

Dementieverpleegkundige; nieuwe naam, aangescherpt profiel

21 september 2017

In het kader van het Actieplan casemanagement dementie werd een aangepast competentieprofiel voor de casemanager dementie ontwikkeld. Hiermee kreeg de casemanager ook een nieuwe naam; dementieverpleegkundige. 

Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een verpleegkundige met een half jaar tot een jaar extra scholing. De verpleegkundige basis is essentieel om de veelheid van klachten goed te kunnen diagnostiseren. 

 

Meer informatie

Via dementieverpleegkundigen.mgz@venvn.nl

Naar ​de publicatie

 

Verder lezen →← Sluiten

Sneeuwbal van dementievriendelijke organisaties

18 september 2017

Tijdens de themabijeenkomst 'Effectieve mantelzorgondersteuning' ontving lidorganisatie Movisie het certificaat 'dementievriendelijke organisatie'. Meer dan tachtig procent van de medewerkers volgde de online training ‘GOED omgaan met dementie’. Het Trimbos-instituut nam het estafette(vlag)stokje met verve over en mag zich intussen ook 'dementievriendelijk'. noemen. Lidorganisaties Vilans en de VUmc blijven niet achter en dagen op hun beurt ook weer organisaties uit. 

 

Meer informatie

Roderik Reinstra, Relatiemanager Bedrijven & Gemeenten Samen dementievriendelijk

Zo zet u de stap naar uw dementievriendelijke organisatie

Verder lezen →← Sluiten

Dementie.nl voor mantelzorgers

10 november 2015

Speciaal voor mantelzorgers is het online platform dementie.nl ontwikkeld door lidorganisatie Alzheimer Nederland. Op de website vinden zij informatie en praktische tips over het omgaan met dementie. Ervaringsverhalen en het delen van kennis vormen een belangrijke component van het platform. Naast informatie wordt een aantal functionaliteiten aangeboden; een mantelzorgtest ondersteunt bijvoorbeeld bij het doseren van de zorglast en ook kunnen experts als een casemanager, huisarts, notaris worden geconsulteerd via de website. Via de online-training leren mantelzorgers beter omgaan met veranderend gedrag bij mensen met dementie.

 

Alzheimer Nederland werkt voor dementie.nl samen met (lid)organisaties van het Deltaplan Dementie. Dit zijn o.a. CZ, PGGM&CO, het Trimbos Instituut We helpen en het Alzheimer Centrum Limburg.

 

 

Meer informatie

redactie dementie.nl

Aan de slag met dementie.nl

Verder lezen →← Sluiten