Zorg in eigen hand

Gino

Gino heeft meer dan 25 jaar ervaring in het maken van IT-oplossingen voor de Zorg en het Sociaal Domein. Ons portfolio bevat IT-oplossingen voor de jeugdgezondheidszorg, ouderenzorg, eerstelijnszorg, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden en gemeenten.

 

Specifiek voor de dementiezorg hebben wij – samen met TinZ – een registratiesysteem ontwikkeld voor de casemanager dementie. Het registratiesysteem ondersteunt de casemanager in de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. Met behulp van het registratiesysteem heeft de casemanager het overzicht over zijn cliënten, wordt een specifiek zorgplan opgesteld voor de cliënt en kan de casemanager samenwerken met andere zorgprofessionals en het sociale netwerk van de cliënt door ze toegang te geven tot het dossier van de desbetreffende cliënt. Gedurende het zorgtraject kunnen verschillende methodieken, instrumenten en vragenlijsten ingezet worden om de situatie van de cliënt in kaart te brengen of de voortgang te monitoren.

 

Wij “werpen een dam op tegen de gevolgen van dementie” door de informatievoorziening, registratie van gegevens en de samenwerking tussen professionals naar een hoger niveau te tillen. Dat willen wij doen door met de leden en stakeholders van het Deltaplan de kennis en best practices te bundelen en om te zetten naar concrete toepassingen die ingezet kunnen worden in de praktijk.