Dementiezorg

Goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie, en hun familie en mantelzorgers, van groot belang. In Nederland staat de dementiezorg op een hoog niveau. Maar het kan nog beter. Op punten als vroegsignalering, diagnostiek, casemanagement, integrale zorgplannen, medicatie, mantelzorgondersteuning, doorverwijzing en afstemming in de zorgketen signaleerde de Inspectie voor de Volksgezondheid al in 2013 verbeterpunten. Wat we vooral ook zien is dat regionale kwaliteitsverschillen groot zijn. Door de vergrijzing en het daardoor alsmaar stijgend aantal mensen met dementie neemt bovendien de druk op de zorg toe. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en aanpakken.

Mensen met dementie willen het liefste zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Maar dat moet wel veilig zijn. Voor de patiënt zelf en voor de mantelzorger. Met goede zorg en ondersteuning lukt het om langer thuis te laten wonen, maar de middelen zijn beperkt. Ook hier is innovatie nodig. Er kan een moment komen dat het thuis niet meer gaat. De overgang naar nieuwe woonvormen en goede verpleeghuiszorg is dan hartstikke belangrijk.

 

Het Deltaplan Dementie zet zich op verschillende manieren in om goede zorg en ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers te realiseren:

  • In 2017 is het programma Dementiezorg voor elkaar gestart; een vierjarig verbeterprogramma voor de zorgpraktijk.
  • Om een duurzame oplossing te vinden voor de knelpunten rond casemanagement is samen met VWS en het brede dementieveld het Actieplan Casemanagement Dementie gestart.
  • Het blijkt van cruciaal belang dat de dementiezorg op een goede en regionaal samenhangende manier wordt georganiseerd. Hoe precies weten we niet goed. In het kader van het Deltaplan Dementie voert Zorgverzekeraars Nederland het project Samen op weg naar uitkomstensturing van netwerken dementiezorg.