Dementievriendelijke samenleving

Dementie wordt volksziekte nummer 1, nu al leven 280.000 mensen met dementie, in 2040 is dit aantal verdubbeld naar meer dan een half miljoen. Heel Nederland krijgt er dus mee te maken; in familie- of vriendenkring, maar ook op straat, in de winkel of op het werk. 

70% van de mensen met dementie in Nederland woont gewoon thuis. Dat is ook wat de meeste mensen zo lang mogelijk wíllen na de diagnose dementie. Zij gaan er vaak nog alleen op uit, bijvoorbeeld naar de supermarkt of naar de kapper of de tandarts. Soms gaat dan zonder problemen, maar op een ander moment weten zij het even niet meer. Daarom is het belangrijk dat niet alleen mensen uit hun naaste omgeving, maar ook anderen – zoals taxichauffeurs, winkelpersoneel of medewerkers in de horeca-  dementie kunnen herkennen en weten hoe zij hiermee kunnen omgaan.

 

Samen dementievriendelijk

In mei 2016 is het vijfjarig programma Samen dementievriendelijk van start gegaan. Het programma wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in nauwe samenwerking met het ministerie van VWS. Samen dementievriendelijk biedt Nederlanders handvatten om goed om te gaan met dementie. Bij de start van het programma was de ambitie om einde 2020 minstens één miljoen mensen te bereiken en ruim 300.000 van hen te bewegen zich op de website www.samendementievriendelijk.nl als ‘dementievriendelijk’ aan te melden. Met meer dan 243.000 registraties is dat aantal voorjaar 2020 ruim gepasseerd. 

 

Katherine Ruitinga, projectleider Samen dementievriendelijk: “Met dit programma willen wij Nederlanders bewust maken van de impact van dementie. Het helpt als mensen dementie niet alleen weten te herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Dat is eenvoudig te leren in een van onze trainingen ‘GOED omgaan met dementie”. In 2019 is de training ‘goed omgaan met dementie in je buurt’ toegevoegd aan het aanbod. De training leert vrienden, buren, clubmaatjes van mensen met dementie hoe je werkelijk iets kunt doen voor hen. Beide online trainingen zijn in 15 minuten te volgen op www.samendementievriendelijk.nl.

 

Bedrijven en organisaties

Speciaal voor bedrijven en organisaties zijn intussen 12 online trainingen voor specifieke beroepsgroepen ontwikkeld;  ‘In de winkel’, ‘Op het gemeentehuis’, 'In de taxi', 'Aan de telefoon', 'In het vrijwilligerswerk', 'In de thuiszorg', 'In de horeca', 'Bij de kapper', ‘Bij de bank’,  ‘In de mondzorgpraktijk’, ‘Veiligheid & Toezicht’ en ‘In het openbaar vervoer’. In deze trainingen leren medewerkers in hun werksituatie om te gaan met iemand met dementie. Het is ook mogelijk om door een deskundige trainer op locatie een training te laten verzorgen. Een training op locatie wordt in overleg ‘op maat’ gemaakt en duurt ca. 2.5 uur. In 2019 zijn bijna 790 trainingen op locatie gegeven. 

 

Spraakmakers in 2019 

Najaar 2019 werd succesvol campagne gevoerd door de invoering van de  nieuwe training ‘in het openbaar vervoer’ in nauwe samenwerking met de Nederlandse Spoorwegen. Met een wervelende kick-off op Utrecht Centraal in bijzijn van president-directeur Roger van Boxtel en minister Hugo de Jonge werd het startschot gegeven.  NS-medewerkers traden op als ambassadeurs en speelden een rol in film- en fotomateriaal. Het campagnefilmpje werd gedurende een week vertoond in 1.500 NS treinen en bussen van Connexxion. Veel media-aandacht was het gevolg. En…. de samenwerking krijgt vervolg tijdens het slotcongres van het Deltaplan Dementie..

 

 

310.000 registraties al in januari bereikt!

Bij de start van 2020 staat de teller op 310.000 personen die zich registreerden als ‘dementievriendelijk’ op www.samendementievriendelijk.nl. Daarmee is het doel voor de duur van het gehele programma reeds bereikt! Er zijn al ruim 200.000 online trainingen gevolgd over hoe om te gaan met dementie. Daarnaast werden al ruim1.839 trainingen op locatie gegeven door een team van 200 speciaal opgeleide (vrijwillige) trainers. Veel aandacht voor Samen dementievriendelijk is er ook via social media. Zo heeft het programma al meer dan 126.000 volgers op Facebook!

 

Dementievriendelijk in tijden van corona
Het coronavirus gooide ook roet in de plannen en uitingen van Samen dementievriendelijk. Een ontmoeting op straat, samen een activiteit doen, een arm om de schouder; het moest geparkeerd tot een later moment. Reden voor Samen dementievriendelijk om het roer om te gooien en Nederlanders via de website en de social kanalen van Samen dementievriendelijk te wijzen op hoe ze op veilige afstand iets kunnen dóen voor mensen met dementie; een boodschap, iets extra koken, een klusje in de tuin of een kaartje in de bus. In samenwerking met Dementie.nl werd hier de kaart ‘Ik vergeet je niet’ ontwikkeld. De kaart werd via Facebook en de websites van Samen dementievriendelijk en Dementie.nl gepromoot. Samen dementievriendelijk droeg ook actief bij aan de Alzheimer Nederland campagne ‘Wevergetenjullieniet’ actie rondom Pasen.

 

Uw organisatie ook dementievriendelijk? Neem dan contact via 0800-6002 of info@samendementievriendelijk.nl. Bekijk voor inspiratie ook de filmpjes en de ervaringsverhalen op www.samendementievriendelijk.nl/bedrijven.

 

Wat kunt u zoal verwachten in 2020?

· Hans is terug en te zien in de landelijke TV commercial ‘Zienis1, doen is 2’

· Zomer 2020; campagne ‘In je buurt’

· Najaar; campagne ‘dementievriendelijk in de horeca’ 

· November 2020: programmasessie en workshops ‘betekenisvol leven met dementie’ tijdens het Slotcongres.