Bestuur

Het bestuur van de coöperatie Deltaplan Dementie heeft, in wisselende samenstelling,  bestaan uit zeven leden. Samen vormen zij een afspiegeling van het dementieveld, met brede kennis en ervaring. Het bestuur verantwoordelijk voor de uitvoering van het Deltaplan Dementie. De leden waren onbezoldigd en hadden op persoonlijke titel zitting in het bestuur.

Philip Scheltens, voorzitter

Marco Blom

Mijke Buijs

Frido Kraanen

Radjesh Manna