Coöperatie

Het Deltaplan Dementie is juridisch vorm gegeven als een coöperatie met leden. Onder het motto ‘Alleen samen keren we het tij’ hebben grote en kleine organisaties afkomstig uit ondermeer zorg, onderwijs, wetenschap en zakelijke dienstverlening aan het Deltaplan Dementie hun steentje bijgedragen, ieder vanuit de eigen betrokkenheid, expertise en achtergrond. Samen vormen zij de Coöperatie Deltaplan Dementie U.A.

Bijna 80 organisaties zijn lid geworden van de coöperatie. Samen zochten zij naar oplossingen voor dementie, samen verbeterden zij de zorg voor mensen met dementie en samen bouwden zij aan een dementievriendelijk Nederland.

 

Met de afronding van het Deltaplan Dementie is per 31 december 2020 de coöperatie ontbonden. Hieronder vindt u een overzicht van de organisaties die lid van het Deltaplan Dementie zijn geweest.