Bij wonen en welzijn, hoe bouwen we aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie?

Datum: 
7 september 2016 - 14:15 tot 17:30

Zowel voor thuiswonende mensen met dementie als voor mensen die in een zorginstelling verblijven heeft de (fysieke) omgeving grote invloed op hun gevoel van welbevinden en hierdoor ook op hun gedrag. En daarmee ook op het welzijn van hun mantelzorgers. Toch wordt dit nog te weinig onderkend en benut. Het vraagt van ons om een nieuwe manier van kijken: van ziekte en zorg en de bijbehorende systemen naar de eigen leefwereld van de individuele mens. Soms is met eenvoudige aanpassingen (in de thuissituatie) al veel te bereiken. In andere gevallen is ander bouwbeleid nodig om de eigen leefsituatie te optimaliseren. In alle situaties  is het nodig om de mens met dementie centraal stellen en als professional bereid zijn om het hiervoor anders te willen en te durven doen. Tijdens deze themabijeenkomst verkennen we met elkaar welke omgevingsprikkels kunnen bijdragen aan een beter (eigen) leven voor mensen met dementie. En kijken we naar voorbeelden in het land van beschermde woonvormen die vanuit mensenperspectief zijn ontworpen en gebouwd. Met elkaar verkennen we vervolgens hoe we –ieder vanuit onze professionele achtergrond- kunnen bijdragen aan een optimale (fysieke) leefomgeving voor mensen met dementie. 

 

De themabijeenkomst komt tot stand in nauwe samenwerking met onze lidorganisatie Dementie-winkel.nl.

*********************************************************************************************************************************************************************************

PROGRAMMA

14.15 uur                    

Ontvangst met koffie/thee.

14.45 uur                    

Welkom bij het Deltaplan Dementie.

Denijs Guijt, directeur Deltaplan Dementie

15.00 uur                   

'Het demente brein en de leefomgeving'

Dr. Anneke van der Plaats, sociaal geriater

15.40 uur                    

Korte reactie en vragen.

15.45 uur                   

Presentatie: ‘Van verblijf naar wonen; een nieuw perspectief.

Anneke Nijhoff, Conceptontwikkelaar Wonen en Services, FAMEgroep.

16.15 uur                   

Korte reactie en vragen.

16.20 uur                   

Forumdiscussie over ‘een andere kijk op wonen voor mensen met dementie’.

Met als forumgasten:

  • Anneke van der Plaats, Brein Collectief
  • Anneke Nijhoff, FAMEGroep
  • Jacqueline Rempt, Eigenaar van Dementie-winkel.nl
  • Eric van Pinxteren, locatiemanager ZZG Zorggroep Nijmegen. 
  • Henri Snel, onderzoeker naar ‘Alzheimer en Architectuur’ en hoofd inter-architecture aan de Gerrit Rietveld Academie

17.00 uur                   

Afsluitende borrel.

 

Wegens grote belangstelling kunt u zich helaas niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst. Een verslag van de middag plaatsen wij op de website van het Deltaplan Dementie.


Deltaplan Dementie brengt in een serie kleinschalige ontmoetingen kennis, kunde en mensen bijeen om inspiratie op te doen en de kring van kennis rondom dementie te vergroten. De bijeenkomsten zijn voor en door leden van het Deltaplan maar ook geïnteresseerden en betrokkenen zijn welkom. Opbrengsten worden benut bij de verdere uitvoering van het Deltaplan Dementie.